2020-03-11

Projekt zakładu SANOK RUBBER COMPANY w Sanoku

Trwa budowa hali produkcyjnej z funkcją magazynową oraz częścią socjalno-biurową i budynkami towarzyszącymi wraz z niezbędną infrastrukturą w Sanoku.

Pow. zabudowy: 17.245 m²
Pow. użytkowa: 18.730 m²

Zakres naszych usług: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, materiały przetargowe i postępowanie przetargowe, projekt wykonawczy, nadzory autorskie i nadzór inwestorski oraz pełen project management  w fazie projektowej i w fazie budowy (kontrola i zarządzanie w zakresie kosztów i harmonogramu i jakości oraz dokumentacji projektu).

copyright TETERA Projektowanie Przemysłowe Sp. z o.o. 2013