USŁUGI

Zajmujemy się projektowaniem nowoczesnych zakładów przemysłowych oraz prowadzimy działania związane z uzyskaniem wszystkich uzgodnień niezbędnych w procesie budowlanym. Jako biuro projektowe oferujemy:

 • doradztwo inwestycyjne: doradztwo w zakresie wyboru działek pod kątem analizy cenowej, sprawdzaniem możliwości zabudowy działki oraz warunków gruntowych, lokalizacji przedsięwzięcia, rozpoznania stanu prawnego działki pod względem przepisów budowlanych i warunków technicznych, pomoc przy założeniu firmy w Polsce, opracowanie materiałów wymaganych przy zakupie działki w drodze przetargu publicznego, ustalenie wymogów w zakresie zagospodarowania i funkcji inwestycji, koncepcje użytkowania i rozwoju, projekty zagospodarowania terenu,
 • współpracę z gminą (władzami lokalnymi), rozmowy, wstępne przygotowanie procedur uzyskania pozwolenia na budowę,
 • przeprowadzanie procedur prowadzących do uzyskania pozwolenia na budowę, od złożenia wniosku po wydanie pozwolenia przez urząd,
 • niezbędne raporty oddziaływania na środowisko,
 • przeprowadzenie badań gruntowych i pomiarów geodezyjnych,
 • pomoc podczas rozmów z dostawcami mediów,
 • wykonanie kompletnego projektu budowlanego łącznie z projektami branżowymi (sieci zewnętrzne, drogi, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne),
 • ewentualną modyfikację projektu wykonanego zagranicą do polskich warunków,
 • wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego,
 • współpracę przy przetargu i przygotowaniu materiałów przetargowych na wykonawstwo,
 • wsparcie podczas negocjacji z wykonawcami przy sporządzaniu umowy,
 • pełnienie wymaganych w Polsce nadzorów autorskich i inwestorskich,
 • organizację odbiorów i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Biegle posługujemy się trzema językami (polskim/niemieckim/angielskim), dzięki czemu zagraniczni inwestorzy otrzymują na bieżąco pełną informację w każdej fazie realizowanego projektu.

Jesteśmy w stanie zaoferować w sposób kompleksowy wszystkie niezbędne świadczenia projetkowe bądź wybrane z zakresu naszych usług. Świadczenia wykonywane są zgodnie z europejskimi standardami oraz przepisami prawa polskiego. W naszej pracy wiedzę na temat europejskiego przemysłu łączymy z doświadczeniem zdobytym na krajowym rynku, m.in. znajomością specyfiki instytucji.
Począwszy od etapu szczegółowego projektowania po stały nadzór na budowie konsekwentnie reprezentujemu interesy naszego zleceniodawcy.

Obsługa inwestycji w systemie „Design&Build“

 • Opracowanie projektu koncepcyjnego będącego punktem wyjścia do określenia budżetu i rozpisania przetargu
 • Opracowanie specyfikacji (Projekt przetargowy, specyfikacja robót z przedmiarem) wymagań Inwestora jako dokument bazowy do sporządzenia ofert przez generalnych wykonawców
 • Opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
 • Współpraca i pomoc w negocjacjach przy zlecaniu prac generalnemu wykonawcy
 • Project  management w fazie projektowej i w fazie budowy (sterowanie i management kosztowy, terminowy, w zakresie umów i jakości jak również robót dodatkowych,  dokumentacja projektu)
 • Kontrola i sprawdzenie dokumentacji projektowej sporządzanej przez generalnego wykonawcę (projekt wykonawczy, projekty warsztatowe, projekt powykonawczy)
 • Management budowy (sprawowanie nadzoru inwestorskiego, nadzorowanie kosztów, kontrola budżetu, sprawdzanie wniosków generalnego wykonawcy dot. robót dodatkowych)
 • Controlling (zapewnienie jakości projektu oraz robót; kontrola kosztów, nadzorowanie harmonogramu)

Profesjonalnie prowadzony project management oraz management budowy jest kluczem do sukcesu każdego projektu. Nasza obsługa zapewnia Inwestorowi osiągnięcie założonego celu, czyli realizacji projektu, także w zakresie kosztowym, terminowym oraz jakościowym.

copyright TETERA Projektowanie Przemysłowe Sp. z o.o. 2013