• Projekt DE :
 • Budynki przemysłowe : 1
 • Industrial buildings :
 • News PL :
 • News EN :
 • News DE :
 • Budynki biurowe :
 • Bürogebäude :
 • Office buildings :
 • Budynki mieszkalne :
 • Wohnungsbau :
 • Residential buildings :

Inwestor:
Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Obiekt:
Budynek biurowo-magazynowy

Lokalizacja:
Warszawa, Polska

Powierzchnia:
3 668 m²

Zakres usług:
Zaawansowana koncepcja wielobranżowa, projekt budowlany, materiały przetargowe i organizacja przetargu, projekt wykonawczy, nadzory autorskie i nadzór inwestorski oraz pełen project management w fazie projektowej i w fazie budowy

Architekt:
Krzysztof Tetera