PROJEKTOWANIE

Zajmujemy się projektowaniem nowoczesnych budynków przemysłowych, magazynowych, logistycznych, oraz biurowych, w ramach usług projektowych oferujemy

 • analizę działek pod inwestycję
 • analizę działek pod inwestycję
 • opracowanie projektu koncepcyjnego
 • opracowanie kompletnego projektu budowlanego, łącznie z projektami branżowymi (sieci zewnętrzne, drogi, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne)
 • przeprowadzanie procedur prowadzących do uzyskania pozwolenia na budowę, od złożenia
 • pomoc podczas rozmów z dostawcami mediów
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego
 • współpraca przy organizacji przetargu na generalnego wykonawcę
 • wsparcie podczas negocjacji z generalnymi wykonawcami oraz przy sporządzaniu umowy
 • sprawowanie nadzorów autorskich i nadzoru inwestorskiego

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA (BIM)

Korzystając z nowoczesnych rozwiązań oferujemy naszym Inwestorom możliwość realizacji projektu w środowisku BIM (Building Information Modeling), ten sposób projektowania pozwala na:

 • Możliwość stworzenia modelu 3D obiektu
 • Wirtualny spacer po inwestycji
 • Odwzorowanie czasu oraz kosztów inwestycji
 • Cyfrowy opis cech fizycznych i funkcjonalnych obiektu
 • Parametryzację modelu
 • Możliwość wykorzystania modelu po zakończeniu inwestycji w przypadku np. remontów, przebudów lub wszelkiego rodzaju usterek
 • Ograniczanie ryzyka i zmniejszanie kosztów
 • Sprawniejszą koordynację i wykrywanie kolizji
 • Lepszą koordynację oraz komunikację w kolejnych etapach inwestycji
 • Możliwość sprawniejszej komunikacji z naszym biurem

ANALIZY I CONSULTING

Oferujemy również:

 • szeroko rozumiane plany zabudowy lub rozbudowy
 • doradztwo inwestycyjne
 • doradztwo w zakresie wyboru działek inwestycyjnych pod kątem analizy cenowej, sprawdzenia możliwości zabudowy działki, warunków gruntowych oraz lokalizacji przedsięwzięcia
 • rozpoznanie stanu prawnego działki inwestycyjnej pod względem przepisów budowlanych i warunków technicznych,
 • ustalenie wymogów w zakresie zagospodarowania i funkcji inwestycji, koncepcji użytkowania i rozwoju
 • współpracę z gminą (władzami lokalnymi)
 • analizę rozwiązań komunikacyjnych w zakresie projektowanej inwestycji
 • analizę rozwiązań energii odnawialnej, oraz ekologicznych rozwiązań energetycznych
 • pomoc podczas wstępnych rozmów z dostawcami mediów

Biegle posługujemy się trzema językami (polskim/niemieckim/angielskim), dzięki czemu zagraniczni inwestorzy otrzymują na bieżąco pełną informację w każdej fazie realizowanego projektu.