• Projekt DE :
 • Budynki przemysłowe : 1
 • Industrial buildings :
 • News PL :
 • News EN :
 • News DE :
 • Budynki biurowe :
 • Bürogebäude :
 • Office buildings :
 • Budynki mieszkalne :
 • Wohnungsbau :
 • Residential buildings :

Inwestor:
ETO Magnetic Sp. z o.o.

Obiekt:
Zakład produkcji komponentów elektromagnetycznych dla motoryzacji i techniki przemysłowej

Lokalizacja:
Wrocław, Polska

Powierzchnia:
Etap 1: 9 134 m²
Etap 2: 3 660 m²

Zakres usług:
Projekt budowlany, materiały przetargowe i organizacja przetargu, projekt wykonawczy, nadzory autorskie i nadzór inwestorski oraz pełen project management w fazie projektowej i w fazie budowy

Architekt:
Krzysztof Tetera