• Projekt DE :
 • Budynki przemysłowe : 1
 • Industrial buildings :
 • News PL :
 • News EN :
 • News DE :
 • Budynki biurowe :
 • Bürogebäude :
 • Office buildings :
 • Budynki mieszkalne :
 • Wohnungsbau :
 • Residential buildings :

Inwestor:
Härter Technika Wytłaczania Sp. z o.o., Sp.k.

Obiekt:
Zakład obróbki metalu + rozbudowa

Lokalizacja:
Legnica, Polska

Powierzchnia::
Etap 1: 4 300 m²
Etap 2: 7 180 m²

Zakres usług:
Projekt koncepcyjny, prace przygotowawcze i uzgodnienia, projekt budowlany, materialy przetargowe, projekt wykonawczy, nadzory autorskie i nadzór inwestorski oraz pełen project management w fazie projektowej i w fazie budowy.

Architekt:
Krzysztof Tetera