• Projekt DE :
  • Projekt PL : 1
  • Projekt EN :
  • News PL :
  • News EN :
  • News DE :

Inwestor:
MERIDA Sp. z o.o.

Obiekt:
Magazyn centralny + rozbudowa

Lokalizacja:
Tyniec Mały, gmina Kobierzyce, Polska

Powierzchnia:
Etap 1: 12 900 m²
Etap 2: 4 610 m²

Zakres usług:
Projekt koncepcyjny, prace przygotowawcze i uzgodnienia, projekt budowlany, materialy przetargowe, projekt wykonawczy, nadzory autorskie i nadzór inwestorski oraz pełen project management w fazie projektowej i w fazie budowy.

Architekt:
Krzysztof Tetera