• Projekt DE :
 • Budynki przemysłowe :
 • Industrial buildings :
 • News PL : 1
 • News EN :
 • News DE :
 • Budynki biurowe :
 • Bürogebäude :
 • Office buildings :
 • Budynki mieszkalne :
 • Wohnungsbau :
 • Residential buildings :

Inwestor:
NORD Systemy Napędowe Sp. z o.o.

Obiekt:
Rozbudowa zakładu produkcji silników elektrycznych

Lokalizacja:
Wiechlice, gmina Szprotawa, Polska

News:
10.05.2022: Opracowujemy obecnie dla Inwestora projekt budowlany rozbudowy zakładu
silników elektrycznych (Etap 2) oraz materiały przetargowe. Planowany termin udostępnienia
materiałów dla potencjalnych Generalnych Wykonawców to trzeci kwartał 2022. Zgłoszenia
udziału w przetargu prosimy przesyłać na maila info@tetera.com.pl.

Powierzchnia:
Etap 2: 22.000

Zakres naszych usług:
Projekt koncepcyjny, prace przygotowawcze i uzgodnienia, projekt budowlany,
materiały przetargowe, projekt wykonawczy, nadzory autorskie i nadzór inwestorski
oraz project management w fazie projektowej i w fazie budowy.

Architekt:
Krzysztof Tetera