• Projekt DE :
 • Budynki przemysłowe :
 • Industrial buildings :
 • News PL :
 • News EN :
 • News DE :
 • Budynki biurowe : 1
 • Bürogebäude :
 • Office buildings :
 • Budynki mieszkalne :
 • Wohnungsbau :
 • Residential buildings :

Inwestor:
Omex

Obiekt:
Budynek biurowy

Lokalizacja:
Wrocław, ul. Braniborska, Polska

Powierzchnia:
6 500 m²

Zakres usług:
Projekt koncepcyjny, prace przygotowawcze i uzgodnienia, projekt budowlany, materialy przetargowe, projekt wykonawczy, nadzory autorskie i nadzór inwestorski oraz pełen project management w fazie projektowej i w fazie budowy.

Architekt:
Krzysztof Tetera