• Projekt DE :
  • Projekt PL : 1
  • Projekt EN :
  • News PL :
  • News EN :
  • News DE :

Inwestor:
Schumacher Packaging Sp. z.o.o.

Obiekt:
Zakład produkcji tektury falistej + rozbudowy

Lokalizacja:
Krępice koło Wrocławia, Polska

Powierzchnia:
Etap 1: 14 525 m²
Etap 2: 8 672 m²
Etap 3: 8 350 m²
Etap 4: 13 583 m²
Etap 5: 9 045 m²

Zakres usług:
Projekt koncepcyjny, prace przygotowawcze i uzgodnienia, projekt budowlany, materialy przetargowe, projekt wykonawczy, nadzory autorskie i nadzór inwestorski oraz pełen project management w fazie projektowej i w fazie budowy.

Architekt:
Krzysztof Tetera