• Projekt DE :
 • Budynki przemysłowe :
 • Industrial buildings :
 • News PL : 1
 • News EN :
 • News DE :
 • Budynki biurowe :
 • Bürogebäude :
 • Office buildings :
 • Budynki mieszkalne :
 • Wohnungsbau :
 • Residential buildings :

Inwestor:
Schumacher Packaging Sp. z.o.o.

Obiekt:
Rozbudowa zakładu produkcji tektury falistej

Lokalizacja:
Krępice koło Wrocławia, Polska

News:

09.05.2022: Opracowujemy obecnie dla Inwestora projekt budowlany kolejnej rozbudowy
zakładu (Etap 6).

Powierzchnia:
Etap 6: 13.440m2

Zakres naszych usług:
Projekt koncepcyjny, prace przygotowawcze i uzgodnienia, projekt budowlany,
materiały przetargowe, nadzory autorskie i nadzór inwestorski oraz project
management w fazie projektowej i w fazie budowy.

Architekt:
Krzysztof Tetera