• Projekt DE :
 • Budynki przemysłowe : 1
 • Industrial buildings :
 • News PL :
 • News EN :
 • News DE :
 • Budynki biurowe :
 • Bürogebäude :
 • Office buildings :
 • Budynki mieszkalne :
 • Wohnungsbau :
 • Residential buildings :

Inwestor:
VERPA FOLIE Sp. z o.o.

Obiekt:
Zakład wytwarzania folii

Lokalizacja:
Krępice, okolice Wrocławia, Polska

Powierzchnia:
4 600 m²

Zakres usług:
Projekt koncepcyjny, prace przygotowawcze i uzgodnienia, projekt budowlany, materialy przetargowe, projekt wykonawczy, nadzory autorskie i nadzór inwestorski

Architekt:
Krzysztof Tetera