U S Ł U G I

Zajmujemy się projektowaniem nowoczesnych zakładów przemysłowych oraz prowadzimy działania związane z uzyskaniem wszystkich uzgodnień niezbędnych w procesie budowlanym. Jako biuro projektowe oferujemy:

 • doradztwo inwestycyjne: doradztwo w zakresie wyboru działek pod kątem analizy cenowej, sprawdzaniem możliwości zabudowy działki oraz warunków gruntowych, lokalizacji przedsięwzięcia, rozpoznania stanu prawnego działki pod względem przepisów budowlanych i warunków technicznych, ustalenie wymogów w zakresie zagospodarowania i funkcji inwestycji, koncepcje użytkowania i rozwoju, projekty zagospodarowania terenu,
 • współpracę z gminą (władzami lokalnymi), rozmowy, wstępne przygotowanie procedur uzyskania pozwolenia na budowę,
  przeprowadzanie procedur prowadzących do uzyskania pozwolenia na budowę, od złożenia wniosku po wydanie pozwolenia przez urząd,
 • pomoc podczas rozmów z dostawcami mediów,
 • wykonanie kompletnego projektu budowlanego łącznie z projektami branżowymi (sieci zewnętrzne, drogi, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne),
 • wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego,
 • współpracę przy przetargu i przygotowaniu materiałów przetargowych na wykonawstwo,
 • wsparcie podczas negocjacji z wykonawcami przy sporządzaniu umowy,
 • pełnienie wymaganych nadzorów autorskich i inwestorskich,
 • organizację odbiorów i koordynację uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Biegle posługujemy się trzema językami (polskim/niemieckim/angielskim), dzięki czemu zagraniczni inwestorzy otrzymują na bieżąco pełną informację w każdej fazie realizowanego projektu.

Jesteśmy w stanie zaoferować w sposób kompleksowy wszystkie niezbędne świadczenia projektowe bądź wybrane z zakresu naszych usług.